nederlandsfrançais
 
 
Offerte / reservatie
Openingsuren
Korte termijn
Lange termijn
Filialen
Nieuws
Links
Jobs/Partnerships
 
 
  B-rijbewijs
minibusjes
bestelwagens
grote bestelwagens
  C-rijbewijs
vrachtwagens
zware vrachtwagens
hydrauliek vervoer
  Koelwagens B & C
koelwagens
  CE-rijbewijs
trekkers
 
toebehoren
 

VERHURING OP LANGE TERMIJN


WAT IS VERHURING OP LANGE TERMIJN ?

Verhuring op lange termijn is een methode die reeds vele jaren ingeburgerd is in grote bedrijven en multinationals. In de VS en de ons omringende landen is verhuring op lange termijn, ook genaamd "Renting" of "Full operationele leasing" dan ook zeer courant.

Statistieken spreken van 30 à 50 % van het wagenpark (bestel- en vrachtwagens) dat op deze wijze gebruikt wordt.

In België is deze praktijk nog ongebruikelijk.

Stilaan komt ook in ons land kentering in deze toestand en tonen hoe langer hoe meer ondernemers terecht hun interesse voor "Renting".

Welke is de oorzaak van deze "achterstand"?  Tot op heden waren vele bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen de mening toegedaan dat zij zedelijk verplicht waren over "hun eigen wagenpark" te beschikken.


WAAROM RENTING of LANGE TERMIJN HUUR ?


Geen investeringen
Er moet niet geïnvesteerd worden met eigen middelen en de kredietlijnen en beschikbare fondsen blijven gevrijwaard voor de kernaktiviteit van de onderneming

Eén faktuur per maand
Alle kosten zoals verzekering, verkeerstaks, eurovignet, banden, financieringskosten, onderhoud, ..... worden gecentraliseerd in één maandelijkse faktuur.

Zekerheid
U wordt nooit geconfronteerd met onbeschikbaarheid wegens defekt, vermits Camion Verhuring steeds een ruilvoertuig garandeert bij immobilisatie. Onderhoud is tevens enkel en alleen onze zorg.

Eenvoudig
Voor ieder defekt of probleem : één telefoon en wij lossen dit op.

Vaste kost & prijsgarantie
U wijzigt een hoogst variabele kostenpost in een VASTE kost : groot gejuich bij de kostprijsberekening vermits de berekening van de vervoerskost in een handomdraai kan omgezet worden in een kostprijs per dag , per week, per kilometer, per projekt, per stuk,....

Camion Verhuring garandeert u trouwens een vaste prijs voor de gehele overengekomen huurperiode.

Fiscaal voordeel
De huurprijs wordt fiscaal als een algemene onkost beschouwd en wordt aldus 100 % opgenomen in de periode waarop hij betrekking heeft.

Geen afschrijvingen
Bij aankoop of financiële leasing verschijnen deze voertuigen boekhoudkundig bij de activa van de ondernemingsbalans. De afschrijvingen dienen dan volgens de regels te gebeuren, dus meestal op vijf jaar.

Renting daarentegen komt niet op de balans!

Tot in de puntjes !
Wij staan voor alles in, in alle omstandigheden. Desnoods onderhouden wij uw voertuig op de onmogelijkste momenten!

Zelfs de wekelijkse wasbeurt is ten onze laste.

VERHURING VANAF 1 JAAR

Eén van onze bestaande vracht- of bestelwagens wordt ter uwer beschikking gesteld aan een bepaald forfaitaire prijs, met inbegrip van alle vaste én variabele kosten, op basis van een door u vooraf bepaald kilometeraantal.

Indien in de loop van de huurperiode een verandering komt in de vervoerssituatie kan er steeds zeer snel ingegrepen worden:

* door de vooruitgang van uw aktiviteiten wordt het materiaal plots veel te klein : geen probleem, wij leveren een aangepaste vracht- of bestelwagen.

* door een aantal nieuwe klanten moet u veel meer kilometers rijden. Geen probleem! Wij herberekenen de forfaitaire prijs in functie van het nieuwe kilometeraantal

* door de invoering van een nieuw soort produkten en/of goederen heeft u nood aan een ander type van vrachtwagen. Geen probleem! Wij plaatsen bv. een wagen met huif in plaats van de eerder geleverde wagen met alu. kas

enz.

VERHURING VANAF 2 JAAR TOT EN MET 5 JAAR

Van zodra de periode meer dan een jaar beloopt zijn wij bereid een voertuig te leveren, geschilderd in uw eigen kleuren, voorzien van uw publiciteit. U bepaalt tevens de constructie van de opbouw.

Het is immers belangrijk dat u gezien wordt en dat uw klanten beleverd worden door een vrachtwagen die voor hen gemakkelijk herkenbaar is.

Wij kopen een vracht- of bestelwagen aan en stellen deze ter uwer beschikking gesteld aan een bepaald forfaitaire prijs, met inbegrip van alle vaste én variabele kosten, op basis van een door u vooraf bepaald kilometeraantal.

Alle eerder aangehaalde voordelen blijven ook hier van toepassing.


 
© Camionverhuring - realisation by MTDesign® | new media solutions